رساله مجتمع تجاری تفریحی

رساله مجتمع تجاری تفریحی (۱۵۰ صفحه ورد)

مجتمع تجاری تفریحی من جمله موضوعاتی است که از سوی دانشجویان معماری به عنوان پروژه دانشجویی انتخاب می‌شود. لکن تهیه رساله مجتمع تجاری تفریحی به عنوان یکی از اجزای اصلی پروژه مجتمع تجاری تفریحی، با دشواری‌های بسیاری همراه است. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله مجتمع تجاری تفریحی در قالب ۱۵۰ صفحه ورد می‌پردازیم.

رساله مجتمع تجاری تفریحی:

رساله مجتمع تجاری تفریحی

تدوین یک رساله مجتمع تجاری تفریحی به عنوان یکی از اجزای اصلی پروژه مجتمع تجاری تفریحی و همانند رساله مجتمع تجاری، نیازمند ملاحظات خاصی است که جز از طریق مطالعه مواردی همچون مطالعات مجتمع تجاری با رویکرد معماری پایدار، برنامه فیزیکی مجتمع تجاری و نیز چندین نمونه موردی مجتمع تجاری خارجی نظیر مرکز خرید لنگ هام هنگ کنگ و مجتمه تجاری تیراژه تهران در کسب تجربه بسیار میسر نمی‌شود. لکن امروزه به سبب تعدد انواع رساله مجتمع تجاری تفریحی امکان الگوگیری از آنها به منظور تدوین یک پایان نامه مجتمع تجاری تفریحی جدید به عنوان راه‌حلی جایگزین مطرح است و می‌تواند سبب صرفه‌جویی بسیاری در وقت و انرژی دانشجویان معماری جهت تدوین یک رساله مجتمع تجاری تفریجی شود.

عناوین اصلی و سرفصل‎های رساله مجتمع تجاری تفریحی:

فصل اول:

 • شناخت موضوع
 • ۱- ۱ کلیات
 • ۱-۱-۱ پرسش اصلی تحقیق پایان نامه ارشد (مسئله تحقیق)
 • ۱-۱-۲  بیان مسئله تحقیق پایان نامه ارشد (تشریح ابعاد، حدود مساله ، معرفی دقیق مساله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های تحقیق)
 • ۱-۱-۳  اهداف تحقیق و دلایل انتخاب سایت
 • ۱-۱-۴ دلایل انتخاب سایت پایان نامه ارشد
 • ۱-۱-۵  ضرورت انجام تحقیق در این پایان نامه ارشد
 • ۱-۱-۶ ضرودت انجام پروژه و کاربرد نتایج
 • ۱-۱-۷ اهداف پروژه
 • ۱-۱-۸ فرآیند پروژه

فصل دوم:

 • روند شکل گیری، اصول و احکام و نگرش‌های طراحی فضاهای خرید و تفریح
 • ۲-۱ مفهوم مراکز تجاری
 • ۲-۱-۱ تاریخچه مجموعه‌های تجاری
 • ۲-۱ -۲ تاریخچه مراکزتجاری در جهان
 • ۲-۱ -۳ تاریخچه مراکز تجاری در ایران
 • ۲-۱-۴ لزوم مراکز تجاری و اجتماعی در یک شهر
 • ۲-۱-۵ چگونگی پیدایش مجموعه‌های تجاری از نقطه نظر تاریخی و اجتماعی
 • ۲-۲ پیشینه تاریخی بازار در ایران
 • ۲-۳ انواع بازار
 • ۲-۳-۱ بازارهای دائمی
 • ۲-۳-۲ بازارهای ادواری
 • ۲-۳-۳ بازارهای شهری
 • ۲-۳-۴ بازارچه‌ها
 • ۲-۴  بررسی ابعاد مختلف بازار
 • ۲-۴ -۱ بررسی بازارها از دیدگاه معماری
 • ۲-۴-۲ بررسی بازارها ازدیدگاه شهرسازی
 • ۲-۴-۳ بررسی بازارها ازدیدگاه اجتماعی
 • ۲-۵ سیر تکاملی مجموعه‌های تجاری
 • ۲-۶ انواع مجموعه‌های تجاری و بخش‌های تشکیل‌دهنده آن
 • ۲-۷ انواع فضاهای تجاری (شناخت مراکز خرید معاصر در ایران)
 • ۲-۸ مراکز تجاری محله‌ای
 • ۲-۸-۱ مراکز تجاری در جوار خیابان‌ها
 • ۲-۸-۲ پاساژها
 • ۲-۸-۳ مجموعه‌های تجاری
 • ۲-۸-۴ فروشگاه‌های بزرگ
 • ۲-۸-۵ فروشگاه‌های زنجیره ای
 • ۲-۹  ساختار بازارها
 • ۲-۱۰ تعریف تفریح
 • ۲-۱۰-۱ هدف تفریحات سالم
 • ۲-۱۰-۲ مکان تفریحی
 • ۲-۱۰-۳ میل به تنوع در ذات
 • ۲-۱۰-۴ اهمیت تفریح
 • ۲-۱۰-۵ برنامه ریزی اوقات فراغت
 • ۲-۱۰-۶ توسعه روابط میان جوامع
 • ۲-۱۰-۷ فرآیند و مراحل برنامه ریزی اوقات فراغت
 • ۲-۱۰-۸ اصول برنامه‌ریزی اوقات فراغت
 • ۲-۱۰-۹ عوامل موثر در برنامه‌ریزی اوقات فراغت
 • ۲-۱۱  مطالعات تکمیلی
 • ۲-۱۱-۱ خدمات پذیرایی
 • ۲-۱۱-۲ اصول طراحی رستوران
 • ۲-۱۱-۳ فضاهای مورد نیاز
 • ۲-۱۲  شهر بازی
 • ۲-۱۲-۱  پارک و فضای آزاد
 • ۲-۱۲-۲ شرایط عمومی محوطه و وسایل بازی کودکان
 • نتیجه‌گیری

فصل سوم:

 • مطالعات اقلیمی
 • ۳-۱  وضعیت اقلیم شرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی
 • ۳-۲ تابش آفتاب
 • ۳-۲-۱ تعیین جهت استقرار ساختمان نسبت به تابش آفتاب
 • ۳-۳ دمای هوا
 • ۳-۴ رطوبت هوا
 • ۳-۵ باد
 • ۳-۶ بارندگی
 • ۳-۷ جهت استقرار ساختمان
 • ۳-۸ نتیجه روشهای دستیابی به اهداف عمده طراحی اقلیمی
 • ۳-۸-۱  کاهش اتلاف حرارت مجتمع
 • ۳-۸-۲ کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان
 • ۳-۸-۳ بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان
 • ۳-۸-۴ محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج
 • ۳-۸-۵ بهره‌گیری از نوسان روزانه دمای هوا
 • ۳-۸-۶ بهره‌گیری از شرایط مناسب هوای خارج
 • ۳-۸-۷ ایجاد کوران در فضاهای داخلی
 • ۳-۸-۸ افزایش رطوبت هوا
 • ۳-۸-۹ جلوگیری از افزایش رطوبت هوای
 • ۳-۸-۱۰ محافظت مجتمع در برابر بارندگی
 • ۳-۸-۱۱ کاهش تاثیر بادهای غبارآلود بر مجتمع تجاری تفریحی
 • ۳-۹  نیازهای حرارتی فضاهای داخلی مجتمع تجاری تفریحی

فصل چهارم:

فصل پنجم:

 • مبانی نظری مجتمع تجاری تفریحی
 • ۵-۱ حکام ومعیارهای نظری طراحی
 • ۵-۱-۱ مبانی طراحی المان‌های مهم مراکزخرید
 • ۵-۱-۲ ساختمان‌های مستاجرین
 • ۵-۱-۳ جایگاه حرکت پیاده
 • ۵-۱-۴ تسهیلات اجتماعی
 • ۵-۲ ملاحظات اصلی در طراحی مراکز خرید
 • ۵-۲-۱  جلب عناصر تجارت
 • ۵-۲-۲ دسترسی مشتریان
 • ۵-۲-۳ ورودی‌ها
 • ۵-۲-۴ سیرکولاسیون در مراکز تجاری
 • ۵-۲-۵ سرویس‌دهی
 • ۵-۳ ویژگی‌های فضاها
 • ۵-۳-۱ سیرکولاسیون داخلی
 • ۵-۳-۲ محوطه‌های میانی
 • ۵-۳-۳  بازارچه
 • ۵-۳-۴  نورگیری در مراکز تجاری تفریحی
 • ۵-۳-۵ انعطاف پذیری مراکز تجاری
 • ۵-۳-۶ ستون‌بندی و اسکلت در مراکز تجاری
 • ۵-۳-۷ عمق ساختمان تجاری
 • ۵-۳-۸  ویترین در مراکز تجاری
 • ۵-۳-۹ آبنما در مراکز تجاری
 • ۵-۳-۱۰ فضای سبز در مراکز تجاری
 • ۵-۳-۱۱ تهویه در مراکز تجاری
 • ۵-۴  تفریح
 • ۵-۴-۱ خصوصیات فضاهای طبیعی (تفرجگاهی) پیرامون شهرها
 • ۵-۵ رنگ
 • ۵-۶ طراحی داخلی و گزینش مبلمان

فصل هفتم:

 • تحلیل سایت
 • تحلیل سایت پیشنهادی مجتمع تجاری تفریحی
 • ۷-۱ عکس هوایی از شهر
 • ۷-۲ جانمایی موقعیت زمین نسبت به شهر
 • ۷-۳موضوعات مورد بررسی
 • ۷-۴ مکان‌یابی فضاهای تجاری تفریحی
 • ۷-۵ کاربری‌های سازگار و ناسازگار
 • ۷-۶  منازل مسکونی اطراف
 • ۷-۷ دسترسی‌ها
 • ۷-۸ جهت باد و حرکت خورشید
 • ۷-۹ تحلیل سایت

فصل هشتم:

 • نتیجه‌گیری
 • نقشه‌ها
 • برش‌ها
 • سیایت پلان
 • رندرها
 • منابع و مآخذ

رساله مجتمع تجاری تفریحی پیش‌رو، برای نخستین بار و به طور اختصاصی، توسط فروشگاه معماری دیسامگ و در قالب ۱۵۰ صفحه ورد تهیه و تدوین شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد. شما با خرید و دانلود فوری این پایان نامه مجتمع تجاری تفریحی، یکی از بهترین انواع رساله مجتمع تجاری تفریحی را در دست خواهید داشت که می‌تواند به عنوان یک الگو و منبع الهام فوق‌العاده جهت تدوین یک پایان نامه مجتمع تجاری تفریحی جدید مورد استفاده قرار بگیرد.

یک شیفته معماری که در تلاش است تمام اندوخته خود را با دیگران به اشتراک بگذارد ...

۱۰ یک نظر

 1. آرش پاسخ

  سلام
  .میخواستم بپرسم که تمامی مطالب دارای منبع و پاراگراف ها رفرنس دارن؟ چون اگه بدون رفرنس باشه بدردم نمیخوره

 2. آرش پاسخ

  من ماقالات زیادی دیدم ولی منبع رو آخر مقاله مینویسن و بنظرم این بدرد ماها نمیخوره… این رساله منابع داخل متن بصورت رفرنس نوشته شده؟ اگه اینطوره من خریداری کنم.. ممنونم از پاسخدهی سریع شما

  1. سام کیان نویسنده ارسال پاسخ

   درود بر شما. متاسفانه در هیچ یک از رساله‌های کارشناسی، رفرنس‌دهی درون متنی وجود نداره و تنها در بین رساله‌‌های کارشناسی ارشد معماری میشه با رفرنس‌دهی درون متنی مواجه شد

  1. سام کیان نویسنده ارسال پاسخ

   درود بر شما. وقت بخیر. لطفا جهت دریافت لیست منابع از طریق سایر راه‌های ارتباطی با تیم پشتیبانی در تماس باشید. با این حال سریع‌ترین راه، پیگیری درخواستتون از طریق تلگرام پشتیبانیه.
   تماس/تلگرام:
   ۰۹۰۲۸۶۲۸۷۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در صورت بروز هرگونه مشکلی طی فرآیند خرید و یا دانلود محصول خریداری شده، فقط و فقط از طریق تلگرام با پشتیبانی در تماس باشید.
+