۰۲۳۵ – پاورپوینت مرمت کنیسه کلیمیان ارومیه" />۰۲۳۵ – پاورپوینت مرمت کنیسه کلیمیان ارومیه"/>

۰۲۳۵ – پاورپوینت مرمت کنیسه کلیمیان ارومیه

اشتراک گذاری
سام کیان

یک شیفته معماری که در تلاش است تمام اندوخته خود را با دیگران به اشتراک بگذارد ...