رساله ارشد معماری

رساله ارشد باشگاه سوارکاری

رساله ارشد باشگاه سوارکاری با رویکرد توسعه گردشگری ورزشی

رساله ارشد گالری آثار هنری

رساله ارشد گالری آثار هنری با رویکرد معماری ایرانی (۲۱۷ صفحه ورد)

رساله ارشد شهرداری با رویکرد فرم‌گرایی

رساله ارشد شهرداری با رویکرد فرم‌گرایی (۲۰۳ صفحه ورد)

رساله ارشد طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فناوری‌های مدرن چند رسانه‌ای

رساله ارشد طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فناوری‌های مدرن چند رسانه‌ای

رساله ارشد مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری

رساله ارشد مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری

رساله ارشد تالار شهر با رویکرد معماری پایدار

رساله ارشد تالار شهر با رویکرد معماری پایدار (۱۲۰ صفحه ورد)

رساله ارشد دهکده گردشگری با رویکرد معماری اکولوژیک

رساله ارشد دهکده گردشگری با رویکرد معماری اکولوژیک (۱۴۱ صفحه ورد)

رساله ارشد مجموعه ورزشی

رساله ارشد مجموعه ورزشی (۱۹۰ صفحه ورد)

رساله ارشد خانه سالمندان با رویکرد رضایتمندی

رساله ارشد خانه سالمندان با رویکرد رضایتمندی (۱۴۷ صفحه ورد)

رساله ارشد مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی

رساله ارشد مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز

در صورتی که به هنگام دانلود محصول خریداری شده با صفحه خطای ۴۰۴ مواجه شدید، از طریق واتساپ با پشتیبانی در تماس باشید.
+