رساله کارشناسی ارشد معماری

رساله ارشد مجتمع فرهنگی با رویکرد معماری پایدار

رساله مجتمع فرهنگی با رویکرد معماری پایدار (۱۷۰ صفحه ورد)

رساله ارشد باشگاه سوارکاری

رساله ارشد باشگاه سوارکاری با رویکرد توسعه گردشگری ورزشی

رساله ارشد گالری آثار هنری

رساله ارشد گالری آثار هنری با رویکرد معماری ایرانی (۲۱۷ صفحه ورد)

رساله ارشد شهرداری با رویکرد فرم‌گرایی

رساله ارشد شهرداری با رویکرد فرم‌گرایی (۲۰۳ صفحه ورد)

رساله ارشد مرکز مديريت بحران با رويکرد معماری پايدار

رساله ارشد مرکز مدیریت بحران با رویکرد معماری پایدار

رساله ارشد طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فناوری‌های مدرن چند رسانه‌ای

رساله ارشد طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فناوری‌های مدرن چند رسانه‌ای

رساله ارشد مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری

رساله ارشد مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداری

رساله ارشد طراحی موزه عکس

رساله ارشد موزه عکس (۳۶۵ صفحه ورد)

رساله ارشد بیمارستان کلیه و مجاری ادراری

رساله ارشد بیمارستان کلیه و مجاری ادراری (۴۵۰ صفحه ورد)

رساله ارشد موزه علوم طبیعی با رویکرد تعامل طبیعت و معماری

رساله ارشد موزه علوم طبیعی با رویکرد تعامل طبیعت و معماری (۲۰۰ صفحه ورد)

در صورت بروز هرگونه مشکلی طی فرآیند خرید و یا دانلود محصول خریداری شده، فقط و فقط از طریق تلگرام با پشتیبانی در تماس باشید.
+