رساله طراحی مجتمع تجاری تفریحی

رساله طراحی مجتمع تجاری تفریحی (۲۱۰ صفحه ورد)

رساله مدرسه اسلامی

رساله مدرسه اسلامی (۱۱۶ صفحه ورد)

رساله هتل تفریحی توریستی

رساله هتل تفریحی توریستی (۱۵۴ صفحه ورد)

پروژه باشگاه سوارکاری

پروژه باشگاه سوارکاری (اتوکد، رویت، لومیون، رندر، پوستر و PSD)

رساله فرهنگسرا با رویکرد تعاملات اجتماعی

رساله فرهنگسرا با رویکرد تعاملات اجتماعی (۲۰۰ صفحه ورد)

رساله تئاتر شهر

رساله تئاتر شهر (۹۱ صفحه ورد)

رساله مرکز موسیقی ایرانی

رساله مرکز موسیقی ایرانی (۱۵۰ صفحه ورد)

رساله کتابخانه مرکزی

رساله کتابخانه مرکزی (۱۵۸ صفحه ورد)

آموزش رفع مشکل فونت فارسی در اتوکد

آموزش رفع مشکل فونت فارسی در اتوکد (به هم ریختگی یا جدایی حروف)

رساله مجتمع تجاری

رساله مجتمع تجاری (۱۵۰ صفحه ورد)

رساله مجتمع تجاری اقامتی

رساله مجتمع تجاری اقامتی (۸۰ صفحه ورد)

رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی

رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی (۱۲۰ صفحه ورد)