آموزشی

پروژه مدرسه هنر (فایل اتوکدی، تری دی اتوکد، رندر، پوستر و PSD )

پروژه مدرسه هنر (فایل اتوکدی، تری دی اتوکد، رندر، پوستر و PSD )

پروژه کامل مهدکودک (فایل اتوکدی، رویت، رندر، پوستر و PSD)

پروژه کامل مهدکودک (فایل اتوکدی، رویت، رندر، پوستر و PSD)

پروژه کامل مدرسه سنتی

پروژه کامل مدرسه سنتی (فایل اتوکدی، رویت، رندر، پوستر و PSD)

پروژه دانشگاه

پروژه دانشگاه (فایل اتوکدی، رندر،‌ پوستر و PSD)

پروژه کامل مدرسه ابتدایی ۱۰ کلاسه

پروژه کامل مدرسه ابتدایی ۱۰ کلاسه (اتوکد، تری دی مکس، رویت، رندر، پوستر و PSD)

طرح نهایی دانشکده معماری

طرح نهایی دانشکده معماری (فایل اتوکدی، رندر، پوستر، PSD و رساله)

پروژه کامل هنرستان

پروژه هنرستان (فایل اتوکدی، تری دی مکس، رندر، پوستر و PSD)

پروژه طراحی دانشکده معماری

پروژه معماری دانشکده معماری (فایل اتوکدی، اسکچاپ، رندر، پوستر، PSD و رساله)

مجموعه 20 نمونه پلان مهدکودک

مجموعه ۲۰ نمونه پلان مهدکودک (سایت پلان، برش، نما و پرسپکتیو)

پروژه مدرسه معلولین جسمی و حرکتی

پروژه مدرسه معلولین جسمی و حرکتی (اتوکد، رویت ،تری دی مکس، رندر، پوستر و PSD)