سام کیان

بیوگرافی اتین کابه

پاورپوینت بیوگرافی اتین کابه

پاورپوینت آپارتمان خانواده اطلسی تهران

پاورپوینت آپارتمان خانواده اطلسی تهران

پاورپوینت خانه حیاط آبی اصفهان

پاورپوینت تحلیل خانه حیاط آبی اصفهان

پاورپوینت شهرستان دماوند

پاورپوینت شهرستان دماوند

پاورپوینت مرمت خانه باقری

پاورپوینت مرمت خانه باقری رفسنجان کرمان

رساله سالن ورزشی با رویکرد معماری هایتک

رساله سالن ورزشی با رویکرد معماری هایتک (۱۲۱ صفحه ورد)

پاورپوینت مرمت خانه لباف اصفهان

پاورپوینت مرمت خانه لباف اصفهان

فضای شهری محور پارس - مدائن نازی‌آباد تهران

پاورپوینت تحلیل محور پارس – مدائن نازی‌آباد تهران

نمونه موردی کاروانسرای ایرانی

پاورپوینت نمونه موردی کاروانسرای ایرانی (مادر شاه، افضل، قصر بهرام و قلعه خرگوشی)

پاورپوینت تحلیل دفتر کار باکس آفیس

دانلود رایگان پاورپوینت تحلیل دفتر کار باکس آفیس