۰۷۸۴ – پاورپوینت بیوگرافی و تحلیل آثار فرشید موسوی" />۰۷۸۴ – پاورپوینت بیوگرافی و تحلیل آثار فرشید موسوی"/>