۰۷۶۸ – پاورپوینت تحلیل مدرسه ایرانشهر یزد به همراه پلان" />۰۷۶۸ – پاورپوینت تحلیل مدرسه ایرانشهر یزد به همراه پلان"/>