رساله سفارتخانه

رساله سفارتخانه (۱۸۴ صفحه ورد)

رساله سفارتخانه را می‌توان یکی از نادرترین موضوعاتی دانست که توسط دانشجویان معماری به عنوان رساله کارشناسی معماری انتخاب می‌شود؛ چراکه تدوین آن با مشکلات متعددی همراه است. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله سفارتخانه در قالب ۱۸۴ صفحه ورد می‌پردازیم.

سفارتخانه:

پایان نامه سفارتخانه

در دنیای امروزی، سفارتخانه به عنوان نمایندگی دائم و یا موقت یک کشور در کشوری دیگر شناخته می‌شود و جزئی از خاک کشور متبوع تلقی می‌گردد. در برخی موارد، اقامتگاه سفیر یا نماینده ویژه یک کشور، داخل سفارتخانه آن قرار دارد که اهمیت آن را دو چندان می‌کند. طبق معاهدات بین‌المللی، سفارتخانه هر کشور و کارکنان آن، از مصونیت سیاسی برخوردارند. امروزه سفارتخانه‌ها به عنوان نماینده کشور متبوع خود، از اهمیت بسیاری برخوردارند و لذا طراحی آنها به گونه‌ای صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده فرهنگ و عرف آن کشور باشد.

مطالب پیشنهادی:

پروژه کامل شهرداری (فایل اتوکدی، رندر، پوستر و PSD لایه‌باز)

پروژه کامل ساختمان نظام مهندسی (اتوکد، تری دی مکس، رندر، پوستر و PSD لایه‌باز)

پروژه کامل کانون وکلا (فایل اتوکدی، رندر، پوستر و PSD لایه‌باز)

مطالعات و برنامه فیزیکی ساختمان پزشکان

رساله باغ کتاب (۱۳۵ صفحه ورد)

رساله طراحی سفارتخانه:

پروپوزال سفارتخانه

رساله سفارتخانه یکی از نادرترین موضوعاتی به شمار می‌رود که به عنوان رساله کارشناسی معماری انتخاب می‌گردد؛ چراکه تدوین یک رساله طراحی سفارتخانه، به سبب حساسیت موضوع و پیچیدگی‌های ذاتی آن، با دشواری‌های بسیاری همراه است. از طرفی تدوین یک پوپوزال سفارتخانه، بدون کسب آگاهی از سرانه فضاها، ریزفضاها و ضوابط طراحی سفارتخانه ممکن نمی‌شود. لذا بهره‌گیری از یک پروپوزال سفارتخانه آماده به عنوان یک الگو جهت نگارش و تدوین یک رساله طراحی سفارتخانه جدید می‌تواند راهگشا باشد.

عناوین اصلی و سرفصل‌های رساله سفارتخانه:

 • چکیده
 • تعریف سفارت
 • مقدمه
 • شناخت موضوع
 • تعاریف
 • سفارت
 • کنسولگری
 • سفیر
 • ماموریت دیپلماتیک
 • سفیر و سایر بخش های سفارت
 • بخش سیاسی
 • بخش حقوقی و کنسولی
 • بخش ویزا و انواع آن
 • روادید عبور
 • روادید زیارتى
 • روادید گردشگری
 • بخش اقتصادی
 • بخش فرهنگی
 • روابط کنسولی به طور کلی
 • وظایف کنسولی
 • سفارت مجازی
 • هدف سفارتخانه مجازی
 • سفارتخانه مجازی؛ دیپلماسی مجازی نیست
 • بررسی تطبیقی مصونیتها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی
 • حمایت از اماکن کنسولی
 • تاریخچه
 • اولین سفارتخانه در ایران
 • مبانی دیپلماسی و آداب دیپلماتیک
 • معماری سفارتخانه و همنشینی دو فرهنگ
 • رویکردی مینی مالیستی در فرم و هندسه
 • معماری تمثیلی و ارجاع به خارج از معماری
 • تاریخچه
 • روابط سیاسی و دیپلماتیکی ایران و اسپانیا
 • روابط ایران با اسپانیا و پرتغال در عهد صفوی
 • تاسیس سفارت
 •  از شاه اسماعیل اول تا جلوس شاه عباس اول کبیر
 •  دوره شاه عباس اول
 • جانشینان شاه عباس اول
 • نتیجه‌گیری
 • روند تاریخی شکل‌گیری اتحادیه اروپایی و اصلاحات ساختاری در آن
 • بخش ششم: روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی
 • روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی
 • روابط اقتصادی ـ تجاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی
 • کلیاتی در مورد حقوق دیپلماتیک
 • تعریف حقوق دیپلوماتیک
 • در این تعریف دو ویژگی مشهود است
 •  موضوع حقوق دیپلماتیک، روابط سیاسی خارجی است
 •  روابط سیاسی بین دولت‌ها برقرار می‌شود
 • دولت در زبان حقوقی ما به دو معنی خاص و عام به کار می‌رود
 • سیاست دارای دو جنبه است
 •  جنبه داخلی.
 • تاریخچه روابط دیپلماتیک
 • دوره‌ی قدیم تا سال ۸
 • دوره‌ی کلاسیک از ۸ تا جنگ جهانی اول ۹۸
 •  دوره‌ی دیپلماسی نوین
 • ـ دور‌ی اول: از قدیم‌ترین زمان تا قرن
 • ـ دوره‌‌ی دوم: از قرن  تازمان حاضر
 •  شرایط برقراری روابط دیپلماتیک
 • دیپلماسی و تشریفات
 • جایگاه و نقش رئیس تشریفات در وزارت امور خارجه
 • نقش تشریفاتی سفارت
 • تفاوت سفارتخانه و کنسولگری
 • مصونیت دیپلماتیک
 • انواع مصونیت‌های دیپلماتیک
 • به طور کلی مصونیت‌ها دو دسته‌اند: مصونیت اصلی و تبعی
 •  مصونیت از تعرض
 • الف مصونیت محل کار مأموریت دیپلماتیک
 • ب مصونیت نوشته‌ها و اسناد دیپلماتیک
 • جمصونیت شخصی مأمور دیپلماتیک
 • دمصونیت خانواده دیپلماتیک
 •  مصونیت قضایی
 • مصونیت قضایی در دو قسمت مطالعه می‌شود
 •  مصونیت قضایی سفارتخانه‌ها
 •  مصونیت مأمورین دیپلماتیک
 • مصونیت قضایی متضمن
 • الف مصونیت کیفری
 • بمصونیت مدنی.
 • جمصونیت از ادای شهادت
 • دمصونیت از اقدامات اجرایی است
 • مبانی نظری معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى
 •  مکعبى میان گذشته و امروز
 • نمونه های موردی
 • اندیشه های حاکم بر شکل گیری طرح.
 • برنامه طرح
 • سفارت جدید ایران در لندن
 • اقامتگاه و ساختمان آموزشی تاجیکستان
 • تکوین و تحول ایده طرح
 • ویژگی ها و عناصر مفهو می و کارکردی طرح
 • محور آب
 • نگاهی به سفارت ایران در اردن
 • مقدمه
 •  برنامه طرح
 • تکوین و تحول طرح
 •  اندیشه های حاکم بر شکل‌گیری طرح
 •  ویژگی عناصر مفهومی طرح
 • ساختمان سفارتخانه های آمریکا
 • بنای سفارت آمریکا در آتن 
 • سفارت ایران در آمریکا
 • هرمنوتیک مکعب
 • معماری سفارتخانه ایران در آلبانی
 • معرفى اثر
 • کنسولگری ایران در فرانکفورت آلمان
 • سفارت ایران در سئول  فرهاد احمدی
 • سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک
 • طراحی جدید سفارت سوئیس
 • معرفى اثر
 • معمارى سفارتخانه و مسئلهاى به نام هویت ایرانى
 • مکعبى میان گذشته و امروز
 • برنامه فیزیکی و فضاهای پروژه
 • کنسولگری
 • اقامتگاه سفیر
 • فضای کار سفیر
 • اتاق‌های معاونان
 • فضای منشی و پذیرش
 • درب مراجعین
 • درب تشریفات
 • بخش سیاسی
 • بخش حقوقی و کنسولی
 • بخش ویزا
 • روادید  صدور
 • روادید عبور
 • بخش اقتصادی
 • بخش فرهنگی
 • بخش اجتماعی
 • بخش روابط کنسولی و بین الملل
 • آشنایی با کشور مقصد
 • کشور اسپانیا
 • جغرافیای کشور اسپانیا
 • پایتخت
 • ویژگی‌های سیاسی.
 • حکومت
 • تاریخ معاصر
 • دفاع
 • آموزش
 • اقتصاد
 • اقلیم و آب و هوا
 • جنگ های داخلی خونین اسپانیا و به قدرت رسیدن فرانکو 
 • خوان کارلوس اول ؛ از بازگشت از تبعید تا رسیدن به تاج و تخت 
 • آغاز حاکمیت سوسیالیست ها با به قدرت رسیدن زاپاترو 
 • ایالات اسپانیا
 • فرهنگ اسپانیا
 • گونه های زبان اسپانیایی
 • واژگان اسپانیایی
 • تاریخ اسپانیا
 • اکوتوریسم و جاذبه‌ها
 • قوانین اسپانیا
 • روادید
 • توضیح
 • بهداشت
 • هپاتیت A
 • انسفالیت 
 • رفتار
 • منابع

رساله طراحی سفارتخانه برای نخستین بار و به طور اختصاصی، توسط فروشگاه معماری دیسامگ و در قالب ۱۸۴ صفحه ورد تهیه و تدوین شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد. شما با خرید و دانلود رساله سفارتخانه پیش‌رو، یکی از بهترین رساله‌های کارشناسی معماری را در دست خواهید داشت که می‌تواند به عنوان یک منبع جهت نگارش یک پروپوزال سفارت خانه دیگر نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

یک شیفته معماری که در تلاش است تمام اندوخته خود را با دیگران به اشتراک بگذارد ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در صورت بروز هرگونه مشکلی طی فرآیند خرید و یا دانلود محصول خریداری شده، فقط و فقط از طریق تلگرام با پشتیبانی در تماس باشید.
+