رساله ارشد موزه باستان شناسی با رویکرد بازیابی هویت معماری سنتی

رساله ارشد موزه باستان شناسی با رویکرد بازیابی هویت معماری سنتی

رساله موزه باستان‌شناسی با رویکرد بازیابی هویت معماری سنتی یکی از نادرترین موضوعاتی است که به عنوان رساله ارشد معماری انتخاب می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله ارشد موزه باستان‌شناسی با رویکرد بازیابی هویت معماری سنتی در قالب ۲۰۸ صفحه ورد می‌پردازیم.

موزه باستان‌شناسی:

موزه باستان‌شناسی

پیشرفت بشر و پی بردن به اهمیت تاریخ و اشیا تاریخی، منجر به پیدایش موزه‌هایی تحت عنوان موزه باستان‌شناسی شد که به گردآوری، حفظ، مطالعه و نمایش آثار باستانی با هدف افزایش آگاهی عمومی می‌پردازند. موزه باستان‌شناسی با رویکرد بازیابی هویت معماری سنتی من جمله موزه‌هایی است که از طریق گردآوری و به نمایش گذاشتن آثار باستانی، در جهت بازیابی هویت معماری سنتی هر جامعه‌ای گام بر می‌دارد.

مطالب پیشنهادی:

رساله ارشد موزه خط با رویکرد معماری پایدار (۱۲۰ صفحه ورد)

رساله ارشد موزه با رویکرد تعاملات اداری (۱۳۷ صفحه ورد)

رساله موزه هنرهای معاصر (۳۰۱ صفحه ورد)

پروژه کامل موزه هنر (فایل اتوکدی، رندر، پوستر و PSD لایه‌باز)

پروژه کامل موزه (قالب فایل اتوکدی، رندر، پوستر، PSD لایه‌باز و رساله)

رساله موزه باستان‌شناسی با رویکرد بازیابی هویت معماری سنتی:

پروپوزال موزه باستان‌شناسی با رویکرد بازیابی هویت معماری سنتی

رساله ارضد موزه باستان‌شناسی با رویکرد بازیابی هویت معماری سنتی را می‌توان یکی از نادرترین موضوعاتی به شمار آورد که به عنوان رساله ارشد معماری انتخاب می‌شود؛ چراکه تدوین یک پروپوزال ارشد موزه باستان‌شناسی با رویکرد بازیابی هویت معماری سنتی به عنوان بخشی از پروژه کامل موزه به سبب کمبود منابع و نمونه‌های ساخته شده، دشواری‌های بسیاری را برای دانشجویان معماری به همراه دارد. بنابرین استفاده از یک رساله ارشد موزه باستان شناسی با رویکرد بازیابی هویت معماری سنتی تدوین شده توسط دیگری، می‌تواند یاریگر دانشجویان معماری طی روند تدوین رساله ارشد معماری آنها باشد. 

عناوین اصلی و سرفصل‌های رساله ارشد موزه باستان‌شناسی با رویکرد بازیابی هویت معماری سنتی:

 • چکیده
 • مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

 • تعریف مساله
 • فرضیات
 • ضرورت انجام موضوع
 • اهداف تحقیق
 • روش تحقیق
 • نوع روش تحقیق
 • روش گردآوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • سوابق انجام موضوع
 • سوابق نظری
 • سوابق عملکردی
 • نتیجه‌گیری

فصل دوم: مروری بر سابقه موضوع

بخش اول: مبانی طراحی موزه

 • مقدمه
 • تعریف
 • تعریف لغوی موزه
 • تعریف موزه از فرهنگ لغت عمید
 • تعریف اصطلاحی موزه
 • تعریف آیکوم از موزه
 • معرفی آیکوم
 • تاریخچه موزه
 • تاریخچه موزه در جهان
 • تاریخچه موزه در ایران
 • موزه در بینش اسلامی
 • نقش موزه‌ها
 • نقش اجتماعی و فرهنگی موزه‌ها
 • گردآوری آثار و مجموعه‌ها
 • تعیین هویت، ثبت و مستندسازی
 • حفاظت و نگهداری آثار و مجموعه‌ها
 • نمایش و ارائه آثار
 • آموزش و پژوهش
 • وظایف موزه‌ها
 • انواع موزه‌ها
 • موزه‌های تاریخی
 • موزه‌های هنری
 • موزه‌های علمی
 • موزه‌های اختصاصی
 • مکانیابی موزه‌ها
 • مقیاس عملکردی موزه‌ها
 • مکان‌یابی موزه‌ها در داخل شهرها
 • مکان‌یابی موزه‌ها در خارج شهرها
 • طراحی موزه
 • نکات حائز اهمیت در طراحی موزه از نگاه ناظر درونی
 • نکات حائز اهمیت در طراحی موزه از نگاه ناظر بیرونی
 • نتیجه‌گیری

بخش دوم : باستان‌شناسی

 • مقدمه
 • باستان شناسی و تاریخچه آن
 • باستان‌شناسی و مصادیق قصص کتب آسمانی
 • باستان‌شناسی در جهان اسلام
 • باستان شناسی ایران
 • شکل‌گیری باستان شناسی در ایران
 • گسترش فعالیت های باستان شناسی در ایران
 • شروع فعالیت گسترده باستان‌شناسان ایرانی
 • باستان‌شناسی ایران پس از انقلاب
 • یک استان و تپه باستانی
 • نتیجه‌گیری

بخش سوم: بررسی نمونه‌ها

 • مقدمه
 • نمونه‌های خارجی
 • موزه گوگنهایم ابوظبی
 • موزه باستان‌شناسی پاتراس یونان
 • موزه باستان‌شناسی ملی آتن یونان
 • موزه و پارک باستان شناسی آلسیا فرانسه
 • نمونه‌های داخلی
 • موزه ملی ایران باستان تهران
 • موزه خطایی (باستان شناسی اردبیل)
 • نتیجه‌گیری

فصل سوم: مبانی نظری طراحی

 • مقدمه
 • واژه شناسی و مفاهیم واژه هویت
 • هویت از منظر اندیشمندان
 • هویت در روزگار پیش از مدرن
 • هویت در روزگار مدرن
 • هویت در روزگار فرامدرن
 • هویت ملی
 • هویت ایرانی
 • مولفه‌های هویت ملی ایرانیان
 • هویت ملی ایرانیان در دوران معاصر
 • تعریف سنت
 • رابطه سنت و هویت
 • معماری سنتی
 • اصطلاحات مترادف معماری سنتی
 • ویژگی‌های معماری سنتی بر مبنای تعریف سنت و هویت
 • ویژگی معنایی معماری سنتی
 • هویت ملی ایرانیاسلامی و نمود آن در معماری سنتی
 • مولفه‌های موثر در هویت و سنت معماری
 • هویت، انسان و باورهایش
 • هویت و مکان
 • هویت و زمان
 • خصوصیات شکلی هویت بخش در معماری سنتی (دوره اسلامی)
 • درون‌گرایی
 • مرکزیت
 • انعکاس
 • پیوند معماری با طبیعت
 • هندسه
 • شفافیت و تداوم
 • رازو ابهام
 • تعادل موزون/توازن حساس
 • چشم دل
 • پیدایش فرم در معماری ایرانی
 • فرم‌های ساده
 • فرم‌های مرکب
 • نتیجه‌گیری

فصل چهارم: مقدمات طراحی

بخش اول: مبانی برنامه ریزی

 • مقدمه
 • عوامل موثر در برنامه ریزی و طراحی موزه
 • بازدیدکنندگان
 • اقلام نمایشی
 • سازمان اداری
 • رهنمودهای برنامه‌ریزی و طراحی موزه
 • رهنمودهای برنامه ریزی
 • رهنمودهای طراحی
 • نتیجه‌گیری

بخش دوم :شناخت بسترشکل گیری طرح

 • مقدمه
 • موقعیت جغرافیایی استان
 • موقعیت طبیعی استان
 • وضعیت اقلیمی استان
 • پوشش گیاهی
 • مراتع
 • حوزه آبخیز
 • موقعیت جغرافیایی شهر
 • پیشینه و تاریخ شهر
 • فرهنگ مردم شهر
 • موقعیت طبیعی و اقلیمی شهر
 • موقعیت طبیعی شهر
 • وضعیت اقلیمی شهر
 • وضعیت باد در شهر
 • نتیجه‌گیری

بخش سوم: تحلیل سایت

 • موقعیت سایت مورد نظر طراحی
 • همسایگان طرح مورد نظر طراحی
 • موقعیت ارتباطی سایت مورد نظر طراحی
 • آلودگی صوتی سایت مورد نظر طراحی

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 • مقدمه
 • ایجاد هم زبانی در آثار معماری
 • ایجاد همدلی در معماران
 • پیشنهادات

رساله موزه باستان‌شناسی با رویکرد بازیابی هویت معماری سنتی برای نخستین بار و به طور اختصاصی، توسط فروشگاه معماری دیسامگ و در قالب ۲۰۸ صفحه ورد تهیه و تدوین شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد. شما با خرید و دانلود رساله ارشد موزه باستان‌شناسی با رویکرد بازیابی هویت معماری سنتی، یکی از بهترین پروپوزال‌های ارشد معماری را در دست خواهید داشت که می‌تواند به عنوان یک الگو جهت نگارش یک رساله پایان نامه موزه باستان‌شناسی مورد استفاده قرار بگیرد.

یک شیفته معماری که در تلاش است تمام اندوخته خود را با دیگران به اشتراک بگذارد ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در صورت بروز هرگونه مشکلی طی فرآیند خرید و یا دانلود محصول خریداری شده، فقط و فقط از طریق تلگرام با پشتیبانی در تماس باشید.
+