رساله مرکز توانبخشی

رساله مرکز توانبخشی (۱۵۰ صفحه ورد)

مرکز توانبخشی یکی دیگر از گزینه‌های محسوب می‌شود که در مبحث مراکز درمانی از سوی دانشجویان معماری به عنوان رساله کارشناسی معماری برگزیده می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله مرکز توانبخشی در قالب ۱۵۰ صفحه ورد می‌پردازیم.

مرکز توانبخشی:

پروپوزال مرکز توانبخشی

مبحث توانبخشی یکی از مهمترین مباحث جامعه مدرن است چرا که در عصر پویای امروز، یک انسان هرگز نمی‌تواند جهت کارهای روزمره خود به دیگران محتاج باشد. بدین دلیل مراکز توانبخشی از اهمیت به خصوصی در حوزه اجتماعی برخوردار هستند. یک مرکز توانبخشی، مجتمع یا مجموعه ایست که با انجام کارهایی هدفمند و کاربردی به فرد آسیب دیده کمک می‌کند تا توانایی از دست رفته اش را بازیابی نماید. اینگونه مراکز از بخش‌های مختلفی جهت رسیدگی به انواع مشکلات بیماران تشکیل شده‌اند. مهمترین دلیل اهمیت این مراکز کمک به داشتن جامعه ای سالم‌تر و تسریع بازگرداندن توانایمندی‌های افراد بدان‌ها می‌باشد.

مطالب پیشنهادی:

رساله مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز (۲۳۳ صفحه ورد)

رساله ارشد مرکز مشاوره و روان درمانی (۲۵۵ صفحه ورد)

رساله مرکز ترک اعتیاد (۱۸۰ صفحه ورد)

رساله بیمارستان قلب و عروق (۲۳۹ صفحه ورد)

رساله خانه سالمندان (۱۸۰ صفحه ورد)

رساله مرکز توانبخشی:

رساله طراحی مرکز توانبخشی

رساله مرکز توانبخشی یکی دیگر از گزینه‌های است که توسط دانشجویان معماری به عنوان رساله کارشناسی معماری انتخاب می‌شود. با این حال نگارش یک پروپوزال مرکز توانبخشی به سبب تعدد فضاها و پیچیدگی‌های حاکم بر مراکز درمانی و بهداشتی، مشکلات بسیاری را به همراه دارد. از این‌رو استفاده از یک رساله مرکز توانبخشی آماده و تدوین شده توسط سایر دانشجویان معماری می‌تواند به عنوان راه‌حلی میانبر، موجب تسهیل روند نگارش یک پروپوزال مرکز توانبخشی جدید شود.

عناوین اصلی و سرفصل‌های رساله مرکز توانبخشی:

 • چکیده
 • مقدمه

فصل اول:

 • استان
 • طبیعت
 • تاریخچه
 • جمعیت
 • جغرافیا
 • مسیرهای ورودی به شهر
 • مکان زیارتی
 • مکان‌های تفریحی
 • ویژگی‌های اقلیمی استان
 • ویژگی‌های دمایی استان
 • ویژگی‌های رطوبتی استان
 • بارندگی در استان
 • بادهای محلی در استان
 • باد منجیل
 • گرم باد یا گرمش
 • گیلوا
 • سرتوک
 • باد خزری
 • دشت‌وا
 • کناروا کنارگیلوا
 • سیاه‌وا

فصل دوم:

 • تعریف درمان تسکینی
 • توانبخشی
 • اصول توانبخشی
 • شاخه‌های توانبخشی  
 • کاردرمانی
 • شنوایی‌شناسی
 • موسیقی‌درمانی
 • پیشینه موسیقی درمانی در تاریخ ایران
 • اهداف درمانی پژوهش‌های موسیقایی
 • کاربرد موسیقی در توانبخشی
 • تکنیک‌ها و روش‌های موسیقی درمانی
 • همکاری فعال در فعالیت‌های موسیقایی
 • موسیقی و رشد
 • موسیقی و محرک
 • موسیقی و بازخورد زیستی
 • موسیقی و فعالیت‌های گروهی
 • آب درمانی
 • مزایای آب درمانی
 • موارد کاربرد آب درمانی 
 • انواع و اقسام آب درمانی
 • خواص فیزیولوژی
 • انواع مختلف درمان در آب
 • قواعد کلی برای آب درمانی
 • طبقه‌بندی آب از نظر درجه حرارت
 • ممنوعیت استفاده از آب درمانی 
 • فصل سوم:
 • ضوابط و استاندارها      
 • مواردی که در طراحی برای افرادی که مشکل حرکتی
 • دارند باید در نظر گرفته شود
 • تابلو اطلاع‌ها و تابلو راهنما
 • محل پارکینگ اتومبیل‌ها                 
 • ورودی ساختمان‌ها
 • درها
 • باز و بسته کننده‌ها اتوماتیک درها
 • باز و بسته کردن در‌های اتوماتیک
 • اندازه در
 • پله‌ها
 • سطح شیبدار  
 • راهرو
 • اتاق خواب
 • توالت
 • لوله شستشو
 • اتاق تعویض لباس رختکن
 • حمام
 • کلیدها و کنترل‌های الکتریکی
 • شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکز درمان و توانبخشی 
 • شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکز شبانه روزی
 • درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن
 • نیروی انسانی عمومی مرکز
 • شرح وظایف نیروی انسانی تخصصی
 • مشخصات ساختمان مراکزدرمان و توانبخشی شبانه روزی
 • بیماران روانی مزمن
 • مشخصات فیزیکی ساختمان مراکز درمان و توانبخشی
 • شبانه‌روزی با ظرفیت نفر
 • شرایط عمومی ساختمان مراکز درمان و توانبخشی شبانه‌روزی
 • وسایل و تجهیزات
 • وسایل اداری
 • وسایل سالن کاردرمانی
 • وسایل کاردرمانی
 • خدمات مراکز شبانه روزی
 • توانبخشی پزشکی
 • توانبخشی حرفه‌ای
 • توانبخشی روانی اجتماعی
 • توانبخشی آموزشی
 • شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکز روزانه درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن
 • نیروی انسانی مراکز روزانه با ظرفیت نفر
 • نیروی انسانی عمومی مرکز
 • شرح وظایف نیروی انسانی تخصصی
 • مشخصات ساختمان مراکز درمان وتوانبخشی روزانه 
 • مشخصات فیزیکی ساختمان مراکز درمان وتوانبخشی
 • روزانه با ظرفیت نفر
 • وسایل و تجهیزات
 • وسایل اداری
 • وسایل هر سالن کار درمانی
 • خدمات مراکز روزانه  
 • شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکز پیگیری درمان و توانبخشی بیماران در منزل
 • نیروی انسانی مراکز پیگیری درمان و توانبخشی
 • بیماران در منزل با ظرفیت نفر
 • نیروی انسانی عمومی مرکز          
 • مشخصات فیزیکی ساختمان مراکز پیگیری درمان و توانبخشی بیماران در منزل با ظرفیت نفر
 • وسایل و تجهیزات
 • شرایط وضوابط اختصاصی تاسیس مراکزدرمان و توانبخشی
 • مبتالیان به اختالالت نافذ رشد
 • نیروی انسانی مراکز درمان و توانبخشی مبتالیان به
 • اختالالت نافذ رشد با ظرفیت نفر   
 • نیروی انسانی عمومی مرکز
 • شرح وظایف نیروی انسانی تخصصی
 • خدمات در مرکز
 • سرپرست تیم درمان
 • کار درمانگر و گفتار درمانگر
 • مشخصات ساختمان مراکز درمان و توانبخشی مبتالیان به
 • اختالالت نافذ رشد
 • مشخصات فیزیکی ساختمان مراکز درمان و توانبخشی
 • مبتالیان به اختالالت نافذ رشد با ظرفیت  نفر
 • وسایل و تجهیزات
 • خدمات مراکز درمان و توانبخشی مبتلایان به اختالالت
 • نافذ رشد 
 • توانبخشی روانی اجتماعی         
 • توانبخشی آموزشی
 • توانبخشی پزشکی
 • خدمات در مرکز
 • خدمات در منزل و مرکز
 • شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس کارگاه‌های حمایت شده
 • تولیدی
 • نیروی انسانی کارگاه‌های حمایت شده تولیدی با
 • ظرفیت نفر
 • نیروی انسانی عمومی
 • شرح وظایف نیروی انسانی تخصصی
 • مشخصات ساختمان کارگاه‌های حمایت شده تولیدی
 • مشخصات فیزیکی کارگاه های حمایت شده تولیدی با
 • ظرفیت نفر
 • شرایط عمومی ساختمان کارگاه‌های حمایت شده تولیدی
 • وسایل و تجهیزات
 • خدمات کارگاه‌های حمایت شده تولیدی

فصل چهارم:

 • بررسی نمونه‌ها
 • موسسه خیریه کهریزک
 • مرکز توانبخشی اگانک

فصل پنجم:

 • دلایل انتخاب موضوع پروژه
 • جنبه نوآوری طرح
 • مشخصات فیزیکی سایت

فصل ششم:

 • نتایج حاصل از این پروژه

فصل هفتم:

 • ضمایم و نقشه‌های معماری  
 • منابع                     

رساله طراحی مرکز توانبخشی برای نخستین بار و به طور اختصاصی، توسط فروشگاه معماری دیسامگ و در قالب ۱۵۰ صفحه ورد تهیه و تدوین شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد. شما با خرید و دانلود رساله مرکز توانبخشی پیش‌رو، یکی از بهترین انواع رساله کارشناسی معماری را در دست خواهید داشت که می‌تواند به عنوان یک الگو جهت نگارش یک رساله مرکز توانبخشی جدید نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

یک شیفته معماری که در تلاش است تمام اندوخته خود را با دیگران به اشتراک بگذارد ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در صورت بروز هرگونه مشکلی طی فرآیند خرید و یا دانلود محصول خریداری شده، فقط و فقط از طریق تلگرام با پشتیبانی در تماس باشید.
+