رساله فرودگاه

رساله فرودگاه (۲۵۷ صفحه ورد)

فرودگاه یکی از موضوعات مهمی است که توسط دانشجویان به عنوان پایان نامه انتخاب می‌شود. لکن تدوین یک رساله فرودگاه به عنوان یکی از اجزای اصلی پروژه کامل فرودگاه با دشواری‌های بسیاری همراه است. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله فرودگاه در قالب ۲۵۷ صفحه ورد می‌پردازیم.

فرودگاه:

فرودگاه

فرودگاه در تعریف امروزی آن به مکانی اطلاق می‌شود که با برخورداری از یک یا چندین باند پرواز و ترمنیال، حمل و نقل هوایی را بر عهده دارد. فرودگاه‌ها دارای انواع بسیاری هستند که من جمله اهم آنها می‌توان از فرودگاه‌های مسافربری نام برد. این نوع از فرودگاه‌ها با تمرکز بر حمل و نقل هوایی افراد و اجناس، سهم بزرگی در صنعت حمل و نقل جهانی ایفا می‌کنند و امروزه به بخشی جدایی نا‌پذیر از این صنعت بدل شده‌اند.

رساله فرودگاه:

رساله فرودگاه

تدوین یک رساله فرودگاه به عنوان یکی از اجزای اصلی پروژه معماری فرودگاه، نیازمند ملاحظات حاصی است که از طریق مطالعه مواردی همچون مطالعات و استانداردهای طراحی فرودگاه در کنار بررسی نمونه پلان فرودگاه و کسب تجربه بسیار میسر نمی‌شود. لکن امروزه به سبب تعدد انواع رساله فرودگاه تدوین شده توسط دانشجویان کارشناسی و ارشد معماری، امکان الگوگیری از آنها به عنوان راه‌حلی جایگزین مطرح است و می‌تواند سبب صرفه‌جویی بسیاری در وقت و انرژی دانشجویان معماری به منظور تدوین یک رساله طراحی فرودگاه شود.

عناوین اصلی و سرفصل‌های رساله طراحی فرودگاه:

 

 • چکیده
 • اهمیت فرودگاه
 • پیشگفتار
 • حرکت ناشی از نیروهای محیطی
 • عوامل ایجاد حرکت
 • بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت
 • انتظار
 • بحران

فصل اول: معرفی استان آذربایجان غربی

 • ۱-۱ موقعیت جغرافیایی،حدود و وسعت
 • ۱-۲ موقعیت تاریخی
 • ۱-۲-۱ کرانه غربی شهرستان ارومیه
 • ۱-۳ ویژگی‌های انسانی
 • ۱-۳-۱ نژاد
 • ۱-۳-۲ نژاد مادها
 • ۱-۳-۳ مهاجرت نژاد آریایی
 • ۱-۳-۴ ماد کوچک و آتروپات
 • ۱-۴ پوشش گیاهی (استان آذربایجان غربی)
 • ۱-۴-۱ گیاهان
 • ۱-۴-۲ جنگل‌ها
 • ۱-۴-۲-۱ جنگل‌های طبیعی
 • ۱-۴-۲-۲ جنگل‌های مصنوعی
 • ۱-۵ آب و هوا
 • ۱-۵-۱ توده هوای سرد شمالی
 • ۱-۵-۲ توده هوای قطبی سیبری
 • ۱-۵-۳ توده هوای قطبی بحری
 • ۱-۵-۴ توده هوای حاره بحری
 • ۱-۵-۵ میزان بارندگی در استان
 • ۱-۵-۵-۱ حوزه مغرب دریاچه ارومیه
 • ۱-۵-۵-۲ حوزه شمالی دریاچه ارومیه تا رود ارس
 • ۱-۵-۵-۳ حوزه جنوب دریاچه ارومیه
 • ۱-۵-۶ بادها
 • ۱-۷ آب‌های زیرزمینی
 • ۱-۷-۱ آب‌های معدنی
 • ۱-۷-۲ چشمه زنبیل

فصل دوم: فرودگاه‌ها

 • ۲-۱ فرودگاه‌ها
 • الف) ویژگی‌های ترمینال‌های مدرن
 • ب) طرح با پذیرش تغییر داخلی و رشد خارجی
 • ج) فرودگاه بین‌المللی
 • ۲-۲-۱  نقشه آرایش دیاگرامی رابطه بین ترمینال ، باند و جاده
 • ۲-۲-۲- تأسیسات ترمینال
 • ۲-۲-۳ نقش اصلی ساختمان ترمینال
 • ۲-۲-۳-۱- پردازش مسافر در ساختمان ترمینال
 • ۲-۲-۳-۲- عملکرد خط هوایی
 • ۲-۲-۳-۳- عملکرد فرودگاه
 • ۲-۲-۳-۴- عملکرد دولتی
 • ۲-۲-۴ نقشه ترمینال
 • ۲-۲-۴-۱ نقشه آرایش ترمینال
 • ۲-۲-۴-۲ طراحی مقطع
 • ۲-۴-۲-۳ طراحی “جتی”
 • ۲-۲-۵ عوامل محیطی
 • ۲-۲-۵- برج های کنترل ترافیک هوایی

فصل سوم: برنامه ریزی و طراحی پایانه بار

 • ۳-۱ عناصر پایانه‌های مسافری بین‌المللی
 • ۳-۱-۱ بخش مسافران خروجی
 • ۳-۱-۱  سالن گمرک
 • ۳-۱-۲سالن عمومی خروجی
 • ۳-۱-۳ محوطه انتظار عمومی
 • ۳-۱-۴ جلوخان
 • ۳-۱-۴-۱- اجزاء اصلی جلو خان
 • ب) سکوی پیاده رو
 • پ) علائم جهت‌یابی و شناسایی
 • ت) محل های پذیرش توشه در جلوخان
 • ث) درهای ساختمان پایانه
 • ج) گذرگاه‌های عرضی عابران پیاده
 • ۳-۱-۵ انواع الگوی پایانه در ارتفاع
 • ب) پایانه یک طبقه و نیم
 • پ) پایانه در دو طبقه یا بیشتر
 • ۳-۱-۶ انواع الگوهای پایانه در سطح
 • الف) الگوی ساده
 • ب) الگوی خطی
 • پ) الگوی شاخه‌ای/ انگشتی
 • ت) الگوی اقماری
 • ث) الگوی پایانه دور از جایگاه
 • ۳-۱-۷- الگوی پایانه
 • ۳-۱-۷-۱ مشخصه‌های پروازی شرکت‌های هواپیمایی
 • ۳-۱-۷-۲-مشخصه فیزیکی
 • ۳-۱-۷-۳- شرایط آب و هوایی
 • الف) میزان فعالیت فرودگاه
 • ب) فواصل پیاده روی مسافران
 • ۳-۱-۸- محاسبه حجم مستقبلین و مشایعین
 • ۳-۱-۹- ویژگی‌های ترافیکی و محاسبه حجم مسافر ساعت اوج
 • ۳-۱-۹-۱ ویژگی‌های ترافیکی
 • ۳-۱-۱۰- اصول جریان مسافر
 • ۳-۱-۱۰-۱- اهداف
 • ۳-۱-۱۰-۱- ویژگی مسافران
 • ۳-۱-۱۱- تاثیر اقلیم بر روند طراحی
 • ۳-۱-۱۱-۱- درجه حرارت
 • ۳-۱-۱۱-۲- باد سطحی در فرودگاه
 • ۳-۱-۱۲- طبقه‌بندی فرودگاه‌ها
 • ۳-۱-۱۳- طبقه‌بندی سازمان ایکائو
 • ۳-۲-۲- ویژگی‌های بار
 • ۳-۲-۲-۱- انواع بار
 • ۳-۲-۲-۲- تقاضای بار
 • ۳-۲-۲-۳- اصول جریان بار
 • ۳-۲-۲-۴- اصول باربری
 • ۳-۲-۲-۵- انواع وسایل حمل بار
 • ۳-۲-۴- الگوی پایانه بار
 • ۳-۲-۴-۱- طول
 • ۳-۲-۴-۲- شکل
 • ۳-۲-۴-۳- عرض
 • ۳-۲-۴-۴- ارتفاع آزاد
 • ۳-۳-۱- محوطه پذیرش بار
 • ۳-۳-۶- محوطه بازرسی ایمنی و کنترل‌های امنیتی
 • ۳-۳-۸- محوطه کارهای اداری و مالی و مراجعین
 • ۳-۴-۷- محوطه گمرک ورودی
 • ۳-۴-۸- محوطه بازرسی ایمنی و کنترل های امنیتی
 • ۳-۴-۱۰- محوطه تحویل بار
 • ۳-۴-۱۱- محوطه توقفگاه و سکوهای بارگیری وسایل نقلیه
 • ۳-۶-۲- اطلاع رسانی
 • ۴-۱- کلیات سیستم دسترسی
 • ۴-۲-۳-۱- مدل های کلان
 • ۴-۳-۱- دسترسی جاده ای
 • ۴-۳-۱-۱- خودروی شخصی
 • ۴-۳-۱-۲- تاکسی
 • ۴-۳-۱-۳- اتوبوس شهری
 • ۴-۳-۱-۴- اتوبوس دربستی
 • ۴-۳-۱-۵- اتوبوس یا مینی بوس ویژه
 • ۴-۳-۲- دسترسی ریلی
 • ۴-۳-۲-۱- راه آهن سراسری
 • ۴-۳-۲-۲- مترو
 • ۴-۳-۲-۳- سیستم های ریلی ویژهپ
 • ۴-۳-۳- دسترسی عمود پروازپ
 • ۴-۳-۴- دسترسی آبیپ
 • ۴-۵-۳- توقفگاه وسایل نقلیه عمومیپ
 • ۴-۵-۴- محوطه توقفگاه ویژه کارکنان فرودگاه
 • ۴-۵-۵- توقفگاه ویژه سایر وسایل نقلیه
 • ۴-۵-۷- محوطه توقفگاه پایانه بار هوایی
 • ۴-۵-۸- توقفگاه خودروهای فوریت های پزشکی
 • ۶-۲-۲- ارتفاع برح مراقبت
 • ۶-۳ انواع فرودگاه
 • ۶-۳-۱- ساختمان VIP
 • ۶-۳-۲- ساختمان CIP
 • ۶-۳-۳- تسهیلات پایانه داخلی
 • ۶-۳-۴- فضای مورد نیاز به ازای هر مسافر ساعت اوج بر حسب متر مربع
 • ۶-۳-۵- معیارهای طرح ترمینال
 • ۶-۳-۶- نقش اصلی ساختمان ترمینال
 • ۶-۳-۷- ساختمان ترمینال
 • ۶-۳-۸- نواحی محیطی فرودگاه
 • ۶-۳-۹- معیارهای کنترل مؤثر بار
 • ۶-۳-۱۰- مسیر توشه‌های ورودی
 • ۶-۳-۱۱- ترمینال با پایه
 • ۶-۳-۱۲- ترمینال طولی
 • ۶-۳-۱۳- ترمینال با ستلایت
 • ۶-۳-۱۴- بررسی نمونه موردی فرودگاه
 • ۷-۱ فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • ۷-۲ فرودگاه سوندیکا بیلبائو | اسپانیا
 • ۷-۳ فرودگاه کانسای ژاپن
 • ۷-۳-۱ فرودگاه ساحلی
 • ۷-۳-۲ جزیره مصنوعی
 • ۷-۳-۳ جزیره مصنوعی چگونه ساخته شد؟
 • ۷-۳-۴ طرح پرنده
 • ۷-۳-۵ شبکه حمل و نقل
 • ۷-۴ فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
 • ۷-۴-۱- تاریخچه طرح
 • ۷-۴-۲ مشخصات ترمینال فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ۷-۴-۳ مشخصات فنی و کلی طرح
 • ۷-۵ جدیدترین فرودگاه آسیا در تایلند
 • اجزاء اصلی جلو خان
 • برنامه فیزیکی
 • اهداف کلی مراقبت پرواز بر اساس اسناد ایکایو
 • منابع و ماخذ

رساله فرودگاه پیش‌رو، برای نخستین بار و به طور اختصاصی، توسط فروشگاه معماری دیسامگ و در قالب ۲۵۷ صفحه ورد تهیه و تدوین شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد. شما با خرید و دانلود فوری این رساله پایان نامه فرودگاه، یکی از بهترین انواع رساله طراحی فرودگاه را در دست خواهید داشت که می‌تواند در نقش یک الگو و منبع الهام فوق‌العاده جهت تدوین یک پروپوزال فرودگاه نیز ظاهر شود.

یک شیفته معماری که در تلاش است تمام اندوخته خود را با دیگران به اشتراک بگذارد ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در صورت بروز هرگونه مشکلی طی فرآیند خرید و یا دانلود محصول خریداری شده، فقط و فقط از طریق تلگرام با پشتیبانی در تماس باشید.
+