پروژه کامل دانشکده هنر و معماری

پروژه کامل دانشکده هنر و معماری (فایل اتوکدی، رندر، پوستر و رساله)

پروژه معماری دانشکده هنر و معماری را می‌توان یکی از دشوارترین پروژه‌های درخواستی از دانشجویان معماری به شمار آورد. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه پروژه کامل دانشکده هنر و معماری در قالب فایل اتوکدی، رندر، پوستر و رساله می‌پردازیم.

دانشکده هنر و معماری:

دانشکده هنر و معماری

دانشکده هنر و معماری، موسسه‌ای آموزشی است که بر روی رشته‌های تحصیلی متعدد هنرهای زیبا از قبیل طراحی، نقاشی، عکاسی، مجسمه‌سازی و معماری تمرکز دارد. امروزه انواع دانشکده هنر و معماری متفاوتی در سراسر جهان وجود دارند که به تربیت دانشجویان در رشته‌های هنری و به ویژه معماری می‌پردازند. با این حال کمیت و کیفیت خدمات تحصیلی ارائه شده، مهم‌ترین فاکتور تاثیرگذار در رتبه‌بندی آنها به شمار می‌رود.

پروژه کامل دانشکده هنر و معماری:

دانشکده هنر و معماری

پروژه کامل دانشکده هنر و معماری یکی از نادرترین مورادی است که از سوی اساتید به عنوان پروژه معماری انتخاب می‌شود. لکن این امر با دشواری‌های بسیاری همراه است که فائق آمدن بر آنها، جز از طریق مطالعه گسترده و کسب تجربه بسیار، ناممکن به نظر می‌رسد. این در حالی است که امروزه به سبب تعدد انواع دانشکده هنر و معماری و نیز پروژه کامل دانشکده هنر و معماری طراحی شده به دست دانشجویان معماری، امکان الگوگیری از آنها می‌تواند به عنوان راه‌حلی جایگزین، سبب صرفه‌جویی بسیاری در وقت و انرژی یک دانشجوی معماری و یا یک معمار در جهت طراحی یک پروژه معماری دانشکده هنر و معماری شود.

جدول مشخصات فنی پروژه کامل دانشکده هنر و معماری:

طبقهنام فضاتعدادمساحت (m۲)مساحت کل (m۲)
زیرزمین

آشپزخانه

۱۴۲.۷۶۴۲.۷۶
انبارآشپزخانه۱۱۹.۰۷۱۹.۰۷
محل استراحت کارکنان آشپرخانه۱۱۶.۰۷۱۶.۰۷
سرویس کارکنان آشپزخانه۱۳.۸۶۳.۸۶
شوفاژخانه۱۶۱.۴۶۶۱.۴۶
 کارگاه چوب۱۹۸.۸۱۹۸.۸۱
سرویس بهداشتی کارگاه چوب۱۸.۲۸۸.۲۸
کارگاه فلز

۱

۵۰.۲۱

۵۰.۲۱
سرویس بهداشتی کارگاه فلز۱۵.۹۸۵.۹۸
انبار مشترک کارگاه چوب و فلز

۱

۲۸.۷۹۲۸.۷۹
ورودی ورختکن مشترک کارگاه چوب و فلز۱۱۴.۸۳۱۴.۸۳
کارگاه مجسمه سازی

۱

۸۴.۴۳

۸۴.۴۳

سرویس بهداشتی کارگاه مجسمه سازی۱۷.۱۴۷.۱۴
انبار کارگاه مجسمه سازی

۱

۲۲.۲۶

۲۲.۲۶

ورودی ورختکن کارگاه مجسمه سازی۱۲۷۲۷
اطلاعات

۱

۱۱.۲۲

۱۱.۲۲

ورودی و لابی۱۱۹۶.۸۸۱۹۶.۸۸
کتابخانه

۱

۲۱۹.۱۴

۲۱۹.۱۴

آمفی تئاتر۱۳۱۴۳۱۴
طبقه همکف

اطلاعات

۱۸.۶۸۸.۶۸
اتاق مدیر۱۹۲.۹۰۹۲.۹۰
اتاق دبیران۱۵۶.۱۲۵۶.۱۲
اتاق بایگانی۱۶۴.۳۴۶۴.۳۴
آبدارخانه۱۳۴.۰۹۳۴.۰۹
سرویس بهداشتی مختص دبیران۲۱۲.۶۴۲۵.۲۸
فروشگاه وسایل ولوازم هنری۱۳۸.۴۸۳۸.۴۸
اتاق خدمات فنی

۱

۴۶.۹۶

۴۶.۹۶
رستوران و کانتر سفارش غذا۱۱۸۶.۸۹۱۸۶.۸۹
ورودی و لابی

۱

۲۹۹.۷۹۲۹۹.۷۹
کتابخانه۱۱۹۲.۱۲۱۹۲.۱۲
گالری۱۱۶۲.۳۵۱۶۲.۳۵
طبقه اول

رستوران

۱۱۹۰.۲۱۱۹۰.۲۱
کلاس تئوری نقاشی۲۱۳۷.۳۵۲۷۴.۷
کلاس تئوری معماری۲۱۱۴.۷۶۲۲۹.۵۲
کارگاه نقاشی۱۸۸.۹۲۸۸.۹۲
کلاس تئوری عکاسی۱۵۷.۹۰۵۷.۹۰
نمازخانه۱۱۱۳.۷۱۱۱۳.۷۱
فضای ورودی نمازخانه۱۳۴.۹۸۳۴.۹۸
سرویس بهداشتی

۹

۲۹.۵۹

۲۶۶.۳۱
اتاق استراحت دبیران۱۷۹.۳۸۷۹.۳۸
اتاق کامپیوتر۱۱۰۱.۶۰۱۰۱.۶۰
لابی و پله و آسانسور

۱

۳۳۸.۶۱۳۳۸.۶۱
کتابخانه۱۱۴.۸۳۲۰۱.۰۷
طبقه دوم

کارگاه نقاشی

۱۱۴۲.۱۶ ۱۴۲.۱۶
انبار کارگاه نقاشی۱۳۱.۸۱۳۱.۸۱
اتاق تعویض لباس دانش آموزان۱۳۱.۳۶۳۱.۳۶
کلاس تئوری عکاسی۱۱۲۸.۱۱۱۲۸.۱۱
اتاق فیلم گذاری۱۸.۱۲۸.۱۲
اتاق چاپ فیلم۱۲۰.۱۷۲۰.۱۷
اتاق ظهور فیلم۱۱۲۱۲
اتاق عکاسی

۱

۷۶.۲۹

۷۶.۲۹
فضای انتظار اتاق عکاسی۱۶۳.۱۹۶۳.۱۹
کارگاه نقشه کشی

۲

۱۵۹.۳۱۳۱۸.۶۲
کارگاه ماکت سازی۲۱۲۶.۲۸۲۵۲.۵۶
کلاس تاریک۱۶۸.۵۶۶۸.۵۶
اتاق استراحت دبیران۱۲۷.۶۶۲۷.۶۶
سرویس بهداشتی۵۲۳.۰۵۱۱۵.۲۵
کتابخانه۱۲۰۱.۰۷۲۰۱.۰۷

موضوعات و مستندات پروژه کامل دانشکده هنر و معماری:

 • فایل اتوکدی
 • ۸ رندر باکیفیت
 • ۳ پوستر حرفه‌ای
 • رساله دانشکده هنر و معماری (۶۶ صفحه ورد)

اسکرین‌شات پلان پروژه کامل دانشکده هنر و معماری:

پلان پشت بام دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری 4 دانشکده هنر و معماری 3 دانشکده هنر و معماری 1 دانشکده هنر و معماری پپلان پارکینگ دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری 6 دانشکده هنر و معماری 5 دانشکده هنر و معماری 2 نمای دانشکده هنر و معماری

پلان‌های ترسیمی پروژه کامل دانشکده هنر و معماری:

 • سایت پلان
 • پلان مبلمان طبقه زیرزمین سالن چندمنظوره
 • پلان اندازه‌گذاری مبلمان زیرزمین سالن چندمنظوره
 • پلان مبلمان طبقه همکف سالن چندمنظوره
 • پلان اندازه‌گذاری طبقه زیرزمین سالن چندمنظوره
 • پلان مبلمان پارکینگ
 • پلان مبلمان طبقه زیرزمین
 • پلان اندازه‌گیری طبقه زیرزمین
 • پلان مبلمان طبقه اول
 • پلان اندازه‌گیری طبقه اول
 • پلان مبلمان طبقه دوم
 • پلان اندازه‌گیری طبقه دوم
 • پلان پشت بام
 • برش A-A
 • برش B-B
 • برش C-C
 • برش D-D
 • برش E-E
 • نمای غربی
 • نمای شرقی
 • نمای شمالی
 • نمای جنوبی
 • Wall Section (مقطع دیوار) یک
 • Wall Section (مقطع دیوار) دو
 • Wall Section (مقطع دیوار) سه

عناوین اصلی و سرفصل‌های رساله دانشکده هنر و معماری:

 • مقدمه
 • رشته معماری
 • نقاشی
 • طراحی گرافیک
 • عکاسی
 • چکیده طرح پیشنهادی
 • روش پژوهش
 • هدف پژوهش
 • نتیجه‌گیری

فصل اول:

 • معماری
 • آموزشگاه

فصل دوم:

 • اقلیم استان تهران
 • اقلیم شهر تهران
 • مکان یابی کالبدی
 • مطلوبیت فضای آموزشی

فصل سوم:

 • اصول و ضوابط طراحی فضاهای آموزشی
 • طراحی مدارس
 • استانداردهای موجود
 • برنامه فیزیکی

فصل چهارم:

فصل پنجم:

 • سایت پروژه
 • انتخاب متریال نما
 • نماسازی
 • انتخاب متریال کف
 • کف‌سازی
 • سازه

فصل ششم:

 • نقشه ها و تصاویر
 • منابع و ماخذ

پروژه کامل دانشکده هنر و معماری پیش‌رو، برای نخستین بار و به طور اختصاصی، توسط فروشگاه معماری دیسامگ و در قالب فایل اتوکدی، رندر، پوستر و رساله تهیه و تدوین شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد. شما با خرید و دانلود فوری این پروژه معماری، یکی از بهترین انواع پروژه کامل دانشکده هنر و معماری را در دست خواهید داشت که می‌تواند به عنوان یک الگو جهت طراحی و تدوین یک پایان نامه دانشکده هنر و معماری نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

یک شیفته معماری که در تلاش است تمام اندوخته خود را با دیگران به اشتراک بگذارد ...

۳ یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در صورت بروز هرگونه مشکلی طی فرآیند خرید و یا دانلود محصول خریداری شده، فقط و فقط از طریق تلگرام با پشتیبانی در تماس باشید.
+