رساله کامل بیمارستان 100 تخت خوابه

رساله بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه (۲۰۹ صفحه ورد)

رساله طراحی بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه من جمله مواردی است که توسط دانشجویان به عنوان رساله کارشناسی معماری انتخاب می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه در قالب ۲۰۹صفحه ورد می‌پردازیم.

بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه:

رساله طراحی بیمارستان 100 تخت خوابه

بیمارستان، موسساتی پزشکی هستند که با استفاده از امکانات تشخیصی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و تحقیقی به منظور بهبودی بیماران سرپائی و بستری به وجود می آید و آسایش و ایمنی بیماران و کارکنان خود را تأمین می نماید .نحوه ساخت بیمارستان ها، وسعت و همچنین کمیت و کیفیت تخت خواب‌ها به عوامل متعددی نظیر قوانین جاری، شرایط حاکم و منطقه بستگی دارد. امروزه معماران هنگام طراحی بیمارستان‌ها عوامل بسیار گوناگونی را به منظور ارتقای کیفیت فضاهای مربوط به بیماران، کارکنان و ملاقات کنندگان در نظر می گیرند که من جمله اهم آنها می‌توان به استفاده از نور طبیعی، انتخاب دقیق رنگ‌ها و مصالح ساختمانی، اولویت کانسپ و فضاهای انعطاف پذیر و مسائل محیط زیستی اشاره کرد. بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه یکی دیگر از انواع بیمارستان‌ها با گنجایش ۱۰۰ تخت خواب است که در نوع خود یک بیمارستان کوچک به شمار می‌رود.

مطالب پیشنهادی:

رساله ارشد بیمارستان کلیه و مجاری اداری (۴۵۰ صفحه ورد)

رساله بیمارستان روانپزشکی (۱۵۲ صفحه ورد)

رساله بیمارستان عمومی (۱۲۳ صفحه ورد)

رساله بیمارستان تخصصی کودکان (۱۷۱ صفحه ورد)

رساله بیمارستان قلب و عروق (۲۳۹ صفحه ورد)

رساله بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه:

رساله معماری بیمارستان 100 تخت خوابه

رساله طراحی بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه من جمله مواردی است که توسط دانشجویان به عنوان رساله کارشناسی معماری انتخاب می‌شود. لکن نگارش یک رساله بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه به سبب تعدد فضاهای تخصصی در کنار حساسیت مراکز درمانی به سبب نقش تعیین‌کننده آنها در حفظ سلامت افراد جامعه، نیازمند مطالعات بسیاری در این زمینه است که به نوبه خود امری دشوار تلقی می‌گردد. از این رو امروزه انتخاب بسیاری از دانشجویان معماری استفاده از یک پروپوزال بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه تدوین شده توسط دانشجویان معماری سنوات پیشین، به عنوان یک منبع جهت نگارش رساله بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه خود آنهاست. این امر علاوه بر افزایش کیفیت خروجی نهایی، سبب تسریع و تسهیل روند تدوین یک رساله طراحی بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه نیز می‌شود.

عناوین اصلی و سرفصل‌های رساله بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه:

بخش اول: طرح و ساختار فیزیکی‌

 •  طرح و ساختار فیزیکی‌
 •  انواع بخش‌ها و خدمات ارائه شده در بیمارستان‌های‌عمومی‌
 •  احتیاجات طراحی ‌یک مرکز بهداشتی‌           
 •  انتخاب زمین بیمارستان    
 •  مساحت بیمارستان           
 •  انواع بیمارستان  
 •  تقسیم‌بندی ‌بخش‌های ‌بیمارستان        
 •  بخش‌های کلی ‌یک بیمارستان           
 •  نظم و ترتیبب استقراربخش‌ها در طبقات        
 •  چگونگی‌ قرار گرفتن وسایل، اثاثیه و تجهیزات           
 •  مشخصات توالت‌های عمومی‌          
 •  مشخصات حمام‌ها           
 •  مشخصات دستشویی‌         
 •  مکان‌های ‌مجاور‌ هال اصلی‌  
 •  راهروها           
 •  درها    
 •  پله‌ها    
 •  آسانسور‌ها         
 •  رامپ یا سکوی ‌شیب‌دار    
 • ورودی‌

بخش دوم: فرم‌های ‌بیمارستان

 •  انواع سیستم طراحی ‌بیمارستان       
 •  اشکال رایج سازه بیمارستان           
 •  شکل و سبک ساختمان بیمارستان     

بخش سوم: بخش بستری‌

 •  بیماران داخلی‌     
 •  بیماران جراحی‌   
 •  زائو     
 •  اورژانس           
 •  زنان و کودکان   
 •  بخش روانی‌       
 •  قسمت آزاد         
 •  قسمت ساکت      
 •  قسمت بیماران پریشان حال            
 •  سایرقسمت‌ها        
 •  شکل‌ها و فرم‌های‌ بخش بستری‌       
 •  اندازه اطاق‌ها     
 •  تسهیلات مورد لزوم اطاق بستری‌    
 •  سطح مورد نیاز بخش بستری‌         
 •  ویژگی‌های ‌پنجره اطاق‌های ‌بستری‌   
 •  چند نکته در طراحی بخش بستری‌    

بخش چهارم: اورژانس

 • بخش اورژانس    
 • موقعیت بخش اورژانس در بیمارستان
 • ارتباط سایر بخش‌ها با اورژانس       
 • دیاگرام‌ها
 • فضاها و روابط داخلی اورژانس      
 • شرایط محیطی
 • وسایل و تجهیزات
 • چند نکته مهم       

بخش پنجم: جراحی‌

 •  قسمت‌های ‌بخش جراحی‌      
 •  دیاگرام مراحل عمل         
 • ‌دیاگرام اعمال پس ازعمل   
 •  ابعاد اطاق عمل   
 •  موقعیت بخش اعمال جراحی‌          
 •  بخش سانترال پرستاری    

بخش ششم: مراقبت‌های‌ ویژه

 •  قسمت‌های بخش مراقبت‌های ویژه    
 •  نورطبیعی‌         
 •  نورمصنوعی‌     
 •  جلوگیری ‌از صدای‌ نامطلوب         
 •  محل استقرارساختمان بیمارستان     
 •  پوسته‌ی خارجی ساختمان بیمارستان            
 •  فضای‌ معماری‌   
 •  ریز فضاهای ICU          
 •  ریز فضاهای CCU        
 •  دیاگرام‌ها          

بخش هفتم: قلب و عروق

 •  استاندارد‌ها        
 •  بخش قلب وعروق           
 •  کاتتریزاسیون قلبی           
 •  بخش تخصصی قلب و عروق         
 •  بخش جراحی     
 •  بخش کاتتریزاسیون          
 •  پلان نمونه         
 •  دیاگرام‌ها          

بخش هشتم: کنترل عفونت

 • تعریف کنترل عفونت        
 • اتاق یک تخت خوابی ایزوله            
 • اتاق بستری یک تخت خوابی           
 • اتاق چند تخت خوابی         
 • اتاق معاینه و درمان          
 • اتاق دارو و کار تمیز         
 • اتاق جمع آوری کثیف        
 • سرویس‌های بهداشتی و حمام‌ها        
 • اتاق نظافت         
 • آبدارخانه
 • انبار تجهیزات و وسایل      
 • دستشویی بیمارستان          
 • کف سازی، دیوارها، سقف‌ها           
 • اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی آشکار        
 • کنترل عفونت در بخش‌های مراقبت‌های ویژه   
 • پیش ورودی بخش مراقبت ویژه       
 • فضای بیماران     
 • اتاق‌های ایزوله    
 • اتاق بستری بیماران
 • اتاق کار کثیف، اتاق دارو و کارتمیز، اتاق جمع آوری کثیف ، انبار رخت و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اتاق نظافت          
 • نازک‌کاری        
 • اتاق‌های جراحی اصلی      
 • اتاق بیهوشی       
 • اتاق شست وشو   
 • اتاق اشیای استریل            
 • اتاق تجهیزات      
 • اتاق پرستار‌ها     
 • اتاق گزارشات     
 • داروخانه
 • اتاق نظافت         
 • جایگاه تخت‌های تمیز        
 • روشنایی            
 • دیاگرام‌ها           

بخش نهم:کلیه

 • فضاهای بخش کلیه           
 • فضاهای مرتبط با بخش کلیه           
 • بخش بستری       
 • اتاق دارو           
 • اتاق معاینه          
 • اتاق سنگ‌شکن   
 • بخش دیالیز         
 • اتاق‌های کثیف و تمیز        
 • اتاق استراحت پرسنل        
 • بخش پیوندکلیه     
 • دیاگرام‌ها           

بخش دهم: زایمان

 • بخش زایمان       
 • بخش نوزادان      
 • فضای فیزیکی، شرایط محیطی، وسایل و تجهیزات       
 • منطقه‌ی احیای قلبی تنفسی  
 • منطقه‌ی مراقبت مستمر در بخش نوزادان       
 • اتاق نوزادان طبیعی          
 • اتاق نوزادان عفونی          
 • اتاق نوزادان با سطح مراقبت متوسط
 • اتاق مراقبت ویژه نوزادان  
 • محل استاسیون‌ها برای کودکان        
 • نور طبیعی‌، منظره، تهویه
 • صدای‌ مطلوب و نامطلوب  
 • تسهیلات آسایشی‌ و ایمنی ‌مادران
 • فضاهای ‌معماری‌ 
 • امکانات مناسب برای‌ معلولان          
 • حمام‌ها و سرویس‌های‌ بهداشتی‌          
 • ریز فضاها         
 • دیاگرام کلی        
 • نمونه پلان          

بخش یازدهم: رادیولوژی‌

 •  خط مش‌ها         
 •  پرتو درمانی      
 •  پزشکی هسته‌ای  
 •  شرایط اتاق رادیولوژی     
 •  ریز فضاها        
 •  دیاگرام کلی       
 •  دیاگرام‌های بیمارستان ( نفت ماهشهر )         
 •  نمونه پلان‌رادیولوژی‌       
 •  بخش رادیوگرافیک          

بخش دوازدهم: آزمایشگاه

 •  دپارتمان آزمایشگاهی       
 •  تشخیص تخصصی          
 •  آزمایشگاه بالینی  
 •  خط مش‌ها         
 •  شرایط محیطی    
 •  وسایل و تجهیزات           
 •  فضای فیزیکی    
 •  کمیته‌ی خون      
 •  نظارت یا کنترل  
 •  کنترل کمیت       
 •  سوابق و مدارک
 •  نکات   
 •  سرویس‌های لازم برای آزمایشگاه   
 •  آزمایشگاه بیمارستان برای‌تخت خواب          
 •  بخش‌های آزمایشگاه         
 •  لابراتوار شیمی   
 •  وسایل رادیوایزوتوپ       

بخش سیزدهم: داروخانه

 •  ساختار سازمانی
 •  خط مش‌ها و روش‌ها        
 •  برنامه‌های آموزشی کارکنان          
 •  روش‌های ارتقای کیفیت مستمر       
 •  کمیته‌ی داروخانه
 •  وظایف
 •  اعضای کمیته‌ی داروخانه  
 •  وسایل و تجهیزات مورد نیاز          
 •  شرایط انبار کردن دارو    
 •  نیازهای فیزیکی کارکنان   

بخش چهاردهم: سرد خانه

 •  بخشهای ‌سردخانه            
 •  ویژگی‌‌های ‌سردخانه        

بخش پانزدهم: خدمات

 •  رختشوی‌خانه     
 •  آشپزخانه           
 •  سالن غذاخوری‌   
 •  انبار موادغذایی‌   
 •  انبار ضدعفونی‌   
 •  رختکن دانشجویان
 •  واحد گرمایش مرکزی‌
 •  تاسیسات
 • ضوابط و معیارهای طراحی بیمارستان
 • فهرست مندرجات
 • قسمت‌بندی و تعین محدوده
 • انواع بیمارستان‌ها
 • بیمارستان‌های دانشگاهی
 • مفهوم طرح ریزی

اشکال ساختمانی درمانگاه بیماران سرپایی:

 • راهروها
 • درها
 • پله‌ها
 • آسانسور‌ها
 • مسیریابی
 • اتاقهای جراحی اصلی
 • اتاق بیهوشی
 • اتاق ترخیص بیهوشی
 • اتاق شستشو
 • اتاق اشیاء استریل
 • اتاق تجهیزات
 • اتاق زیر مجموعه استریل
 • اتاق گچ‌گیری
 • فعالیتهای جنبی
 • اتاق پرستارها
 • محل کار پرستارها
 • اتاق گزارشات
 • داروخانه
 • اتاق نظافت
 • جایگاه تخت‌های تمیز
 • آبریزگاه
 • ملزومات اتاق بازگشت هوشیاری
 • رعایت نکات ایمنی در جراحی
 • روشنایی
 • استریل‌سازی مرکزی
 • بخش مراقبت‌های ویژه
 • ترتیب
 • بخش‌های مراقبت
 • دپارتمان‌های مراقبت

رساله طراحی بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه برای نخستین بار و به طور اختصاصی، توسط فروشگاه معماری دیسامگ و در قالب ۲۰۹ صفحه ورد تهیه و تدوین شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد. شما با خرید و دانلود رساله بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه پیش‌رو، یکی از بهترین نمونه‌های رساله کارشناسی معماری در این زمینه را در دست خواهید داشت که می‌تواند به عنوان یک الگو و منبع جهت نگارش یک پروپوزال بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابه جدید نیز کاربرد داشته باشد.

نسرین نعمتی هستم، فارغ‌التحصیل کارشناسی نرم‌افزار و زبان از تبریز.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در صورت بروز هرگونه مشکلی طی فرآیند خرید و یا دانلود محصول خریداری شده، فقط و فقط از طریق تلگرام با پشتیبانی در تماس باشید.
+